OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kontakt

Názov:                            Domov dôchodcov TEREZA n. o.

Štatutárny zástupca:    MVDr. Ružena Vasilová, riaditeľka

Sídlo:                              Zimná 150, 076 02  Novosad

IČO:                                 35 582 057

DIČ:                                 202 223 2069

e-mail:                            ddterezanovosad@gmail.com

facebook:                       DDtereza Novosad

 

Riaditeľka
MVDr. Ružena Vasilová        +421 915 869 548

 

Kontakt na oddelenie - opatrovateľky
+421 918 452 416