OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

O nás

O NÁS

 

      Nezisková organizácia Domov dôchodcov TEREZA n. o. (ďalej DD TEREZA n. o.) bola založená v súlade zo zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, za účelom poskytovať sociálnu starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v zariadení pre seniorov podľa  Zákona č. 485/2013 Z. z. o sociálnych službách z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

      Zriaďovateľmi neziskovej organizácie sú MVDr. Ružena Vasilová a p. Ján Szűcs. Ako neštátny subjekt poskytuje nezisková organizácia komplexné celoročné služby pre dôchodcov v zariadení pre seniorov  – v domove dôchodcov.

      Domov dôchodcov TEREZA n.o. je zariadenie rodinného typu s kapacitou 36 miest, ktoré poskytuje svoje služby starým, prevažne osamelým ľuďom, ktorí pre svoj zdravotný stav vyžadujú nepretržitú starostlivosť a to či pochádzajú z blízkeho alebo ďalekého okolia. Naším cieľom je pomáhať tým starým ľuďom, ktorí sa náhle ocitli v zdravotnej a sociálnej tiesni. Naše úsilie je však odmenené vo väčšine prípadov zlepšením zdravotného stavu obyvateľa. Nepretržitá opatrovateľská starostlivosť, pravidelné a kvalitné stravovanie výrazne prospievajú k dosahovaniu dobrých výsledkov v našej práci.

      Vo svojej činnosti však nemôžeme ostať izolovaný. Pre dosahovanie dobrých výsledkov sa potrebujeme oprieť o pomoc štátu a ľudí, ktorým nie je život iných ľahostajný. Na tomto mieste im v mene všetkých obyvateľov nášho domova dôchodcov a zamestnancov neziskovej organizácie DD TEREZA ďakujem.